fundațiahannah Viziune  Domenii de implicare  Activități  curente  Despre noi Home domenii curente despre-noi misuciobanu@gmail.com liviaciobanu@gmail.com Viziune

Societate, diversitate, discuții, dezbateri, dezvoltare individuală,

înțelegerea și identificarea problemelor reale, negocierea soluțiilor,

sprijinirea tuturor membrilor societății, participarea tuturor membrilor societății

la dezbaterea problemelor, importanța dezbaterilor și a ascultării tuturor punctelor de vedere pentru înțelegerea realității societății noastre.


Toate acestea plecând de la respectul pentru unicitatea fiecărui  membru al societății și înțelegerea acesteia ca interacțiune continuă intre indivizi.